Sjukvårdsförsäkringar.se
Vad är en sjukvårdsförsäkring?

tryggt med sjukvårdsförsäkring

I Sverige har alla medborgare rätt till sjukvård inom den offentliga vården. Om du skadar dig eller drabbas av en sjukdom kan du få hjälp på vårdcentraler och lasarett. Väntetiderna kan dock vara långa, särskilt om du drabbas av problem som kräver specialistvård. Faktiskt är det så att du kan behöva vänta både veckor och ibland även månader på att över huvud taget få träffa en läkare. Genom en sjukvårdsförsäkring är du garanterad möjligheten att få extra hjälp, både vad gäller rådgivning och faktisk vård. Med en sjukvårdsförsäkring kan du alltså känna dig trygg med att du får professionell hjälp snabbt om olyckan skulle vara framme. Du ska inte förväxla en sjukvårdsförsäkring med en sjukförsäkring. Den senare är främst till för att täcka inkomstbortfall vid sjukskrivning.En sjukvårdsförsäkring omfattar en mängd moment. I grunden ligger att du får tillgång till behandling och vård hos privata aktörer var i landet du än bor. När du vill utnyttja din sjukvårdsförsäkring tar du först kontakt med ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Försäkringsbolaget slussar dig sedan vidare till rätt vårdgivare för den typ av problem du har råkat ut för. Dessutom ingår vårdplanering och rådgivning i sjukvårdsförsäkringen.

Olika varianter av sjukvårdsförsäkringar

De flesta försäkringsbolag kan erbjuda två olika försäkringspaket för dig som är intresserad av en sjukvårdsförsäkring. Genom grundpaketet får du direkt tillgång till försäkringsbolagets sjukvårdsförmedling. När du behöver vård får du då en tid hos någon av de privata vårdgivare som försäkringsbolaget samarbetar med. Du behöver inte stå i vårdkö. Du måste dock betala självrisk för första läkarbesöket.

Genom de försäkringspaket som har tillägget ”komplett” eller liknande får du, förutom servicen i grundpaketet, normalt sett även ersättning för kostnader för vaccin och läkemedel samt kostnadsfria hälsokontroller. Du behöver inte betala självrisk vid läkarbesöket. För det mer kompletta försäkringsskyddet betalar du givetvis en lite högre premie.

En sjukvårdsförsäkring ersätter dig med vård när du behöver det. Sjukförsäkringen ger istället ersättning i form av pengar när du blir sjukskriven och inte arbetar, då täcker sjukförsäkringen skillnaden mellan din lön och sjukersättning.

Fördelen med en sjukvårdsförsäkring är att du slipper sitta i långa vårdköer och du får ett fullskaligt skydd. Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas av privatpersoner och arbetsgivare då den kan erbjudas som löneförmån. Med en sjukvårdsförsäkring kan du få snabb tillgång till sjukvårdsupplysning, dygnet runt. Sjukvårdsupplysningen hjälper dig vart du än är med rådgivning, vårdplanering och vårdförmedling.

En sjukvårdsförsäkring kan ge ersättning för vård- och läkarkostnader samt annan behandling. Sjukvårdsförsäkringen ger dig ersättning för bla operationer, sjukhusvård, eftervård, boende- och resekostnader för vid privat behandling, läkemedel, och sjukvårdsrådgivning.Försäkringsbrevet - nyhetsbrev

Med försäkringsbrevet får du email med erbjudanden och tips för billigare försäkringar.